Opak slova: plodnosť, ...


Podobné slová: neplodnosť, sterilita, neužitočnosť, prázdno, ...