Podobné slová: hrniec, nádoba

Indonesian Bowl.jpg