Podobné slová: chyba, nedostatok, porušenie, slabina