Opakovanie

Podobné slová: znova, viackrát, vracanie