Podobné slová: hrubosť, opovážlivosť, vulgárnosť Opak slova: milosť