Neznesiteľnosť

Opak slova: znášanlivosť Podobné slová: nenávisť