Podobné slová: bezprostrednosť, otvorenosť, rovno, úprimnosť