Podobné slová: palina, ťažkosť, trpkosť


Základné chute: sladkosť, slanosť, horkosť, kyslosť.