Napadnutie

Podobné slová: zaútočenie, prepadnutie Spôsob: myšlienka