Podobné slová: jas, ligot, nimbus, odraz, sláva, zrkadlo, žiara