Podobné slová: hlava, hlavný, kapitán, správca, šéf, významný