Podobné slová: zdokonalenie, rozmach, posilnenie, prosperita, vzrast, vzlet