Podobné slová: cieľ, plán, racionálnosť, zámer, zmysel