Prehováranie

Podobné slová: agitovanie, presvedčenie