Prosenie

(Presmerované z Prosba)

Podobné slová: litánie, modlitba, žiadosť, žobranie