Jedenie

látka prijímaná živými organizmami

Podobné slová: hltanie, jedlo, nasýtenie, prijímanie, strávenie

Joachim Beuckelaer, 1560-1565
Eating Comp 21aug2005.jpg