Jedenie

látka prijímaná živými organizmami
Eating Comp 21aug2005.jpg

Podobné slová: hltanie, jedlo, nasýtenie, prijímanie, strávenie