Opustenie

(Presmerované z Opustiť)

Podobné slová: odchod, rozlúčiť, vzdať sa, zanechanie Opak slova: návrat, prísť, sprevádzanie