Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: celkom, kolektív, pohromade, súčet, vzájomnosť