Sprevádzanie

Podobné slová: doplnenie, vodenie Opak slova: opustenie