Prozreteľnosť

Podobné slová: opatrnosť, prezieravosť