Udržiavanie

Podobné slová: pestovanie, zadržiavanie, zdržiavanie, zachovanie, živenie