Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: nula, jeden, sto, tisíc, dvetisíc, ... milión