Bezmocnosť

Podobné slová: nevládnosť, nemohúcnosť, slabosť