Podobné slová: nepravda, klamstvo, fantázia, fikcia, bájka