Odhodlanosť

Podobné slová: rozhodnutie, vôľa, odvážnosť, smelosť