List

rozlišovacia stránka

Podobné slová: papier, korešpondencia, podanie, písmo

listy stromu