List

rozlišovacia stránka
listy stromu

Podobné slová: papier, korešpondencia, podanie, písmo