Kyslosť

číslo, ktorým sa vyjadruje v chémii, či vodný roztok reaguje kyslo, alebo zásadito

Podobné slová: kyselina


Základné chute: sladkosť, slanosť, horkosť, kyslosť.