Zaniknutie

(Presmerované z Zánik)

Opak slova: vznik Podobné slová: koniec, rozklad, rozpad, smrť, záhuba