Podobné slová: poučenie, inštruktáž, pokyn, smernica, direktíva, rada, recept


Iné projektyUpraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Návod