Dbanie

(Presmerované z Dbať)

Podobné slová: bdenie, ohľaduplnosť, rešpektovanie, starostlivosť, všímanie, zachovávanie