Podobné slová: prejav, prejaviť, prehrať, zriekanie, kapitulácia, vzdávať, odustenie