Opak slova: prísť, ...


Podobné slová: nechávať, ...