Spravovanie

Podobné slová: riadenie, vedenie, usmerňovanie, zachovávanie