Výdrž

(Presmerované z Vydržanie)

Podobné slová: odolnosť