Dvadsať

prirodzené číslo

Podobné slová: jeden, desať, tridsať, štyridsať, päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, sto, tisíc