Bystrozrakosť

Podobné slová: postreh, bystrosť, predvídavosť