Agitovanie

Podobné slová: nahováranie, presviedčanie, prehováranie, získavanie