Navádzanie

Podobné slová: našepkávanie, nahováranie Opak slova: odrádzanie, odhováranie