Zneuctenie

Podobné slová: hanba, poníženie, poškodenie, urážka, zneváženie Opak slova: česť, úcta