Odloženie

Podobné slová: uloženie, uschovanie, odsunenie, rezervovanie, presun, odklad