Percento

stotina z celku

Podobné slová: časť, málo