Dovŕšenie

Podobné slová: ukončenie, dokonanie, záver, uzavretie