Vlastnenie

Podobné slová: spravovanie, majetok, mať