Vyžadovanie

Podobné slová: požiadanie, vynútenie, nárok, potreba