Podobné slová: rozprávanie, zvesť, správa, chýr, mienka, rozprávka, poviedka, sága, bájka, fabula, zvuk