Podobné slová: bezcharakternosť, hanebnosť, ničomnosť, špina Opak slova: čestnosť, mravnosť