Predávanie

Podobné slová: obchod, obchodník, realizácia