Podobné slová: pevnosť, posilnenie, posilňovanie, ustálenie, zakotvenie, zavesenie