Ďalekosť

(Presmerované z Ďaleko)

Opak slova: blízkosť Podobné slová: vzdialenosť, diaľava, diaľka