Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: spor, incident, vojna, konflikt, výstup